Областният управител на Ловеч излезе с позиция относно дейностите по река Вит, в района на новостроящия се участък на АМ "Хемус"

Областният управител на Ловеч излезе с позиция относно дейностите по река Вит, в района на новостроящия се участък на АМ "Хемус"

BOBSTH 15:30:31 19-11-2019
GI1526BO.018
Ловеч - областен управител - позиция - река Вит - магистрала

Областният управител на Ловеч излезе с позиция относно дейностите по река Вит, в района на новостроящия се участък на АМ "Хемус"


Ловеч, 19 ноември /Даниела Балабанова, БТА/
Областният управител на Ловеч Ваня Събчева излезе с позиция, изпратена до медиите, относно дейностите по река Вит, в района на новостроящия се участък на АМ "Хемус".
Според нея има сключен договор от 28 октомври т.г. с предмет на дейност "Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ "Хемус" в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци, съгласно утвърдена програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г.".
В договора изрично е записано, че изпълнителят - "Хидрострой" АД, е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на тези дейности, както и че е длъжен да се обърне към РИОСВ - Плевен и Басейнова дирекция "Дунавски регион" /БДДР/ - Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект, се казва в позицията.
Посочва се още, че областният управител от своя страна е уведомила БДДР, че е започнала процедура по почистването на река Вит. В края на работния ден на 18 ноември е получено писмо от Басейнова дирекция, че няма правно основание за извършването на посочените дейности. От своя страна областният управител незабавно е информирала фирмата изпълнител, като с писмото до нея се разпорежда прекратяване на всички дейности по този договор до събирането на изискуемите по закон документи, становища и разрешителни.
"Мотивите на областен управител за предприемане на действия по почистването на р. Вит в този район са на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия, второ - предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място - изграждането на АМ "Хемус" - важен национален обект, който изисква и създаване на нормална зона за работа около строителните дейности", се казва в позицията на Ваня Събчева.

/ГИ/