Средната заплата в агросектора в Добричка област достигна 1363 лева

Средната заплата в агросектора в Добричка област достигна 1363 лева

BOBSTH 13:23:01 19-11-2019
MH1319BO.029
Добрич - земеделие - работна заплата

Средната заплата в агросектора в Добричка област достигна 1363 лева


Добрич, 19 ноември /Юлияна Христова, БТА/
Работната заплата в аграрния сектор заедно с горското и рибно стопанство в Добричка област надхвърли средното равнище на трудовите възнаграждения в региона, достигайки 1363 лева, съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток, обобщените данни за третото тримесечие на годината.
Традиционно най-висока е средната заплата в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1832 лева, и в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1344 лева. В държавното управление през периода юли-септември са вземали по 1196 лева, а в образователната система - по 1167 лева.
Според статистиката най-ниско платени през периода са били наетите в операции с недвижими имоти - 714 лева, в административни и спомагателни дейности - 731 лева, и в строителството - 745 лева.
През третото тримесечие средната месечна заплата в Добричка област нараства с 16.5 на сто спрямо същия период на миналата година и достига 974 лева при 1249 лева за страната. В обществения сектор в региона средното възнаграждение е 1089 лева, а в частния - 938 лева.
/МХ/