Изследваха как се прилага Законът за защита срещу домашното насилие в област Търговище

Изследваха как се прилага Законът за защита срещу домашното насилие в област Търговище

BOBSTH 10:49:31 19-11-2019
RM1045BO.011
Търговище - домашно насилие - изследване

Изследваха как се прилага Законът за защита срещу домашното насилие в област Търговище


Търговище, 19 ноември /Боряна Димитрова, БТА/
Мониторингов доклад дава оценка как се работи за защита на пострадали от домашно насилие в област Търговище. Изследването се прави за първи път в региона и цели да се откроят силните страни и предизвикателствата при оказването на помощ на жертвите, съобщиха от " Асоциация Ная" в Търговище.
Събраните данни са за периода 2015 - 2018 г. и включват статистика от Районните съдилища и прокуратури в областта, както и интервюта с пострадали от домашно насилие, извършители и представители на институции.
Мониторингът е извършен по проекта "Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище", финансиран от Министерство на правосъдието.
"За 4 години в Районните съдилища в Търговище, Попово и Омуртаг има образувани 121 производства по Закона за защита от домашното насилие. Впечатление прави високия процент на издадени заповеди за незабавна защита - над 65 на сто. Това показва, че в две трети от случаите на домашно насилие е имало непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице и чрез спешни мерки по Закона е гарантирана безопасността на жертвата. При всички дела има отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище и забрана да приближава пострадалия. Средно тези мерки са за срок от една година", обявиха от Асоциацията.
Справка на организацията, която предоставя единствената услуга за жертви на домашно насилие в Търговищко, отчита, че за същия период, чрез психологическо и социално консултиране са подкрепени 416 пострадали. Над 90 процента от клиентите са жени и деца. Мъжете, ползвали услугата за подкрепа, са жертва на домашно насилие от страна на техни пораснали деца, внуци и други роднини, също мъже.
"За 13 години, откакто съществува Центърът за подкрепа на жертви на домашно насилие, с колегите от други институции в областта успяхме да създадем много добри практики на сътрудничество, устойчиви във времето и работят добре", отчита Нина Николова, координатор на проекти в Асоциацията.
Отчита се нужда да се засили социалната работа в по-малките населени места за идентифициране и препращане на пострадалите от домашно насилие, както и по-активно включване на здравните работници, учителите и кметовете в подаването на сигнали за насилие и подкрепата на жертвите.

/РУМ/