Увеличава се броят на младите учители, работещи в училищата и детските градини в община Тетевен

Увеличава се броят на младите учители, работещи в училищата и детските градини в община Тетевен

BOBSTH 17:59:31 18-11-2019
PP1755BO.030
Тетевен - учители - заетост

Увеличава се броят на младите учители,
работещи в училищата и детските
градини в община Тетевен


Ловеч, 18 ноември /Даниела Балабанова, БТА/
Увеличава се броят на младите учители, работещи в училищата и детските градини в община Тетевен, съобщават от общинската администрация.
Само за учебната 2019/2020 г. в общинските образователни институции са постъпили 10 млади учители - четирима в детските градини и шестима - в училищата. Към момента няма незаети учителски места.
Община Тетевен става все по-престижно и притегателно място за работа на педагогически специалисти от общината, региона и цялата страна. Предизвикателство пред местната власт в сферата на образованието е да постигне по-добър достъп до образование, да повиши образователното равнище на населението в съответствие с потребностите на трудовия пазар, да изгради и подобри социалната структура, допълват от администрацията.
Оттам припомнят, че през последните години е бил създаден Консултативен съвет по образованието към кмета на общината, била е организирана Младежка трудова борса, осъществени са различни инициативи, касаещи местното образование и местния бизнес. Извършени са ремонти на всички училища в община Тетевен.
В момента в общината работят 286 педагогически специалисти, от тях 64 са в детските градини и 222 - в училищата. Почти всички са носители на пета степен и четвърта професионално-квалификационна степен, около 15 на сто притежават втора и първа, над 85 процента са магистри.
/ПП/