Община Добрич предвижда да събере от такса "смет" през новата година 5 450 000 лева

Община Добрич предвижда да събере от такса "смет" през новата година 5 450 000 лева

BOBSTH 15:12:31 18-11-2019
PP1509BO.010
Добрич - чистота - такса "смет"

Община Добрич предвижда да събере
от такса "смет" през новата година
5 450 000 лева


Добрич, 18 ноември /Юлияна Христова, БТА/
Община Добрич предвижда през 2020-а да събере от такса "смет" 5 450 000 лева, почти колкото средства са планирани и за тази година, се посочва в доклад на кмета Йордан Йорданов до Общинския съвет. Финансовият ресурс и през новата година няма да стигне за поддържане на чистотата в общината и дейностите ще бъдат дофинансирани от бюджета и други източници.
Общината трябва да осигури близо 16 005 000 лева за разходи по чистотата, като най-много средства ще отидат за обезвреждане и рециклиране на отпадъците в регионалното депо и за отчисления по Закона за управление на отпадъците. Тъй като депото се ползва от още осем общини, част от средствата ще бъдат възстановени на община Добрич.
Събирането и извозването на сметта в областния град и осигуряването на съдове за съхраняване на отпадъците ще струва около 3 300 000 лева, се посочва в доклада. Общината ще похарчи и 1 780 000 лева за механизирано метене, миене и оросяване на улици и площади, за ликвидиране на микросметища, за почистване на рекламни и агитационни материали и на графити. Само за поддържането на участъци от коритото на река Добричка ще бъдат заделени 100 000 лева.
/ПП/