"Дунавски форум" събира специалисти в Русе

"Дунавски форум" събира специалисти в Русе

BOBSTH 13:11:31 09-11-2019
IS1308BO.014
Русе - университет - форум

"Дунавски форум" събира специалисти в Русе


Русе, 9 ноември /Мартин Пенев, БТА/
"Дунавски форум-2019" ще събере специалисти на 12 ноември тази година в Русенския университет. Темата на конференцията е "Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион", съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.
По време на форума ще се дискутират въпроси, свързани с нуждата от нови мостове над Дунав между България и Румъния, иновативни решения за подобряване навигацията по реката и развитие на аварийно-спасителната дейност.
Ще бъде представен и проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия.
Организатори на форума са Научно-техническият съюз по транспорта - НТСТ, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Русенският университет и Федерацията на научно-техническите съюзи./ИС/