Консултации за сформиранена състава на подвижни секционниизбирателни комисии

Консултации за сформиранена състава на подвижни секционниизбирателни комисии

BOBSTH 11:56:31 14-10-2019
AM1154BO.003
/ПП/Община Варна - съобщение

Консултации за сформиране
на състава на подвижни секционни
избирателни комисии


В изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, Решения номер 935-МИ от 02.09.2019 г. и 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, решения номер 192 от 12.10.2019 г. и номер 193 от 12.10.2019 г. на ОИК - Варна, днес - 14.10.2019 г. от 14:00 часа в зала "Варна", в сградата на Община Варна, ще се проведат консултации за сформиране на състава на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за провеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

--

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
http://www.varna.bg/bg/articles/502/Contacts.html

/АМ/