Проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух започва община Кюстендил

Проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух започва община Кюстендил

BOBSTH 11:31:01 14-10-2019
IS1128BO.005
Кюстендил - проект - въздух

Проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух започва община Кюстендил


Кюстендил, 14 октомври /Елица Иванова, БТА/
Асоциацията за социална отговорност и развитие чрез иновации, Община Кюстендил и Норвежкият университет по земеделие и развитие на селските райони ще включат граждани в борбата с мръсния въздух чрез проект "За чист въздух в Кюстендил", съобщиха от общинския пресцентър.
Проектът е със срок на изпълнение до 30 август 2021 г. Стойността му е 70 хиляди евро, а финансирането по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
Основната цел на проекта е изграждане на партньорства между институции, бизнес, училища и граждани за съвместни инициативи, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух. Проектът е фокусиран и върху промяна на нагласите на гражданите и разпознаване на личната отговорност и принос за опазване на въздуха.
Кюстендил е сред общините, които продължават да отчитат твърде високо замърсяване на въздуха. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата често са повече от двойно по-високи, спрямо средните за страната, което се отразява на околната среда, засяга ежедневието и здравето на хората. Основните фактори за замърсяването са отоплението на твърдо и течно гориво, транспортът и котловинният характер на релефа, допълват от пресцентъра на Общината.

/ИС/