Архивът в Кюстендил представи по повод празника си "Европейската архитектура на Кюстендил"

Архивът в Кюстендил представи по повод празника си "Европейската архитектура на Кюстендил"

BOBSTH 12:28:01 10-10-2019
IS1225BO.019
Кюстендил - архитектура - архив

Архивът в Кюстендил представи по повод празника си "Европейската архитектура на Кюстендил"


Кюстендил, 10 октомври /Елица Иванова, БТА/
Документи на тема: "Европейската архитектура на Кюстендил" показа днес отдел "Държавен архив" - Кюстендил по случай празника на българските архивисти.
През тази година показваме оригиналните чертежи и планове на знакови сгради в града - Общината, читалище "Братство" и генералния план на Кюстендил от 1924 година с маркираните в него сгради, каза директорът на архива Петър Шейков.
Първият градоустройствен план /1893 г./ след Освобождението е дело на Либор Байер - строителен техник от Австро-Унгария /по народност чех/, който е и главен проектант на градоустройствения план на Стара Загора след Освобождението на града.
"Характерното за Байер е, че той изправя улиците на града и ги прави перпендикулярни и успоредни една на друга. Това е характерно единствено за Кюстендил и за Стара Загора", разказа Рилка Петрова от архива. Дело на следващият архитект на града - чехът Рудолф Фишер - са повечето сгради, паметници на културата от местно значение.
Сградата на Общината в Кюстендил, първата от европейски тип /1888 - 1894 г./, е по проект на австриеца Фридрих Грюнангер. Тази сграда първоначално е била Педагогическо училище, след което става главната квартира на Българската армия, а по-късно и първата съдебна палата в България.
Голяма част от страдите в централната част на Кюстендил са с европески облик, защото са дело на известни европейски градостроители. Знакова сграда е и тази на гарата, също дело на Рудолф Фишер, а архитектурата й е разпознаваема и в други европески градове и столици.
"Интересен и е планът на града от 1939 г., разработен от архитектите Делчо Сугарев и Любен Тонев. Двамата поканили професорът по архитектура от Института във Франция Жан Роайе, така че градът има и френско участие", допълниха от архива. От там допълниха още, че планът на Кюстендил е и първият градоустройствен план, дори преди този на София.

/ИС/