Със 174 хиляди лева ще бъде финансирано продължението на социален проект в Елена

Със 174 хиляди лева ще бъде финансирано продължението на социален проект в Елена

BOBSTH 16:20:01 09-10-2019
MH1617BO.037
Елена - социален проект

Със 174 хиляди лева ще бъде финансирано продължението на социален проект в Елена


Елена, 9 октомври /Марина Петрова, БТА/
Със 174 хиляди лева ще бъде финансирано продължението на социален проект в Елена, съобщиха от пресцентъра на балканската община.
Проектът "Услуги за ранно детско развитие в община Елена" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 е стартирал от 2016 година, и е трябвало да приключи до края на тази година.
С допълнителното споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, срокът за изпълнение на проекта е увеличен до края на 2020 година, а бюджетът му ще е над 580 хиляди лева.
При изпълнение на проектните дейности са разкрити пет социални услуги за деца от уязвими групи и техните семейства, администрирани от Центъра за ранна интервенция на уврежданията.
Специалистите работят в посока превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на интегрираните услуги, включително на деца с увреждания, техните семейства, както и бъдещи родители. Интересът на потребителите към предлаганите услуги е огромен, а постигнатите резултати са повече от добри, посочват от общината.
От началото на проекта подкрепа са получили общо 336 деца и техните семейства, а 104 от тях са настоящи потребители.
За реализирането на дейностите са разкрити 21 работни места. След края на проекта се предвижда услугите да се предоставят като делегирани от държавата дейности.
/МХ/