Започва проект за деинституционализация на грижите за деца

Започва проект за деинституционализация на грижите за деца

BOBSTH 11:37:01 27-09-2019
GI1134BO.020
Силистра - проект

Започва проект за деинституционализация
на грижите за деца


Силистра, 27 септември /Пеню Николов, БТА/
Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра"по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 започва да се осъществява в Силистра и днес е направена първа копка, съобщиха от общината. Стойността на проекта надхвърля 1 276 000 лева. Главната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания и осигуряване на достъп до социални услуги.
За нуждите на новите социални услуги, които ще бъдат разкрити в Община Силистра, е необходимо да се ремонтира, преустрои и промени предназначението на съществуваща инфраструктура, като с изпълнението на инвестиционното проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи ще се изгради инфраструктура, удовлетворяваща основните изисквания за предоставяне на услугите, утвърдени от Министерство на труда и социалната политика.
/ГИ/