Площадка за събиране и съхраняване на опасни отпадъци заработи в Шумен

Площадка за събиране и съхраняване на опасни отпадъци заработи в Шумен

BOBSTH 19:07:31 11-09-2019
IS1905BO.006
Шумен - община - битови отпадъци

Площадка за събиране и съхраняване на опасни отпадъци заработи в Шумен


Шумен, 11 септември /Станимир Савов, БТА/
На територията на община Шумен вече работи Център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци от населението. Той е изграден по проект "Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци" по Българо-швейцарската програма за сътрудничество". Това съобщиха от общинския пресцентър.
От там отбелязват, че площадката, която се намира в ляво на последната отбивка на бул. "Симеон Велики", в посока към изхода от Шумен, е с капацитет 35 000 тона.
Реализацията на Центъра е свързана с изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани със Закона за управление на отпадъците - за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци и организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци.
Финансирането на проекта е в размер на над 1 845 000 лв. и е осигурено в рамките на Българо-щвейцарската програма за сътрудничество.
"Основната ни цел е опасните отпадъци да не отиват в съдовете за битова смет и да не замърсяват Регионалното депо за неопасни отпадъци", уточнява зам.-кметът по строителство и екология Боян Тодоров, цитиран от общинския пресцентър.
От там допълват, че това е първото подобно съоръжение в България; втората площадка по рода си се изгражда в Разград.

/ИС/