Общинският съвет в Плевен ще обсъди промени в инвестиционната си програма за тази година

Общинският съвет в Плевен ще обсъди промени в инвестиционната си програма за тази година

BOBSTH 10:49:01 25-08-2019
MH1047BO.005
Плевен - инвестиции - програма

Общинският съвет в Плевен ще обсъди промени в инвестиционната си програма за тази година


Плевен, 25 август /Малин Решовски, БТА/
Общинският съвет в Плевен ще обсъди промени в инвестиционната програма за тази година на заседанието си на 29 август, съобщиха от пресцентъра на съвета.
За обект "Основен ремонт на детска ясла "Чайка", финансиран с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 120 000 лв. има одобрен работен инвестиционен проект. Издадено е и разрешение за строеж, което е влязло в сила на 9 август т.г. Съгласно Закона за устройство на територията следва да бъде избран консултант за упражняване на строителен надзор, както и изпълнител за строителството. Прогнозното време прави невъзможно стартирането на ремонта, тъй като яслата не трябва да функционира по време на извършването му. Друг обект, поради който се налага промяна в програмата, е "Основен ремонт на подпорна стена на ул. "Княз Борис I" номер 30-32". От "Геозащита" е изложено становище, че имотите попадат в район със свлачищни процеси. Това налага ново инженерно геоложко и хидроложко проучване, което ще бъде готово в края на август, поради което ремонтите дейности се отлагат.
Останалите обекти, заради които се налагат промени в Инвестиционната програма на Общината, са проектирането на ремонта на хотел "Сторгозия" от което са спестени средства, обект "Основен ремонт на ул. "Ив. Вазов", е извършен със 79 486 лв., също са спестени средства. Планираните 60 000 лева за основен ремонт на ул. "Кл. Охридски" няма да могат да бъдат усвоени през 2019 г. поради спор със собственици на имот. Същият ще бъде разчетен в Инвестиционната програма на Общината за 2020 г.
След проведени обществени поръчки за проектиране и надзор за ремонт на надлеза към жк "Сторгозия" от планираните 25 000 лв. ще бъдат усвоени 21 600 лв. При ремонт на отоплителната инсталация на детската градина "Биляна" в с. Буковлък е констатирано, че следва да бъде подменена цялата, което налага извършването на допълнителни разходи. За основен ремонт на Центъра за работа с деца в Плевен е кандидатствано за финансиране от проект "Красива България", но той не бе одобрен се налага извършването му със средства от бюджета на Общината.
/МХ/