Одобрени са собствениците на прасета в Ямболска област, които ще получат еднократна помощ от държавата

Одобрени са собствениците на прасета в Ямболска област, които ще получат еднократна помощ от държавата

BOBSTH 17:57:31 23-08-2019
RM1755BO.012
Ямбол - стопани - прасета - помощ

Одобрени са собствениците на прасета в Ямболска област, които ще получат еднократна помощ от държавата


Ямбол, 23 август /Владимир Шишков, БТА/
Членовете на Областната епизоотична комисия в Ямбол са разгледали и приели подписаните от кметовете, кметските наместници и ветеринарните лекари списъци на стопаните в 20-километровата санитарна зона в областта, които доброволно са заколили домашните си прасета и ще получат обезщетение от държавата. За това съобщиха от областната администрация.
Изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лева ще започне от 1 септември на собствениците, които са почистили и дезинфектирали личните стопанства. Те няма да имат право да отглеждат прасета в стопанството си най-малко 12 месеца след последната дезинфекция, посочват от областната епизоотична комисия.
Представители на Областна дирекция по безопасност на храните ще изплащат сумите в населените места, а също и по банков път./РУМ/