В Разград ще бъдат изградени жилища за социално слаби

В Разград ще бъдат изградени жилища за социално слаби

BOBSTH 16:31:31 23-08-2019
MM1629BO.016
Разград - община - жилища

В Разград ще бъдат изградени жилища за социално слаби


Разград, 23 август /Садет Кърова, БТА/
В Разград ще бъдат изградени социални жилища за хора в неравностойно положение. Вече е обявена обществената поръчка за избор на изпълнители за проектиране и изграждане на сградите, съобщиха от общинската администрация.
Четирите триетажни жилищни сгради ще бъдат построени в източната част на жилищния комплекс "Орел". Около жилищата ще има паркоместа, площадки и алеи, ще бъде изградено парково обзавеждане и озеленяване.
В оборудваните и обзаведени 48 апартамента ще бъдат настанени 170 човека от уязвими малцинствени и социално слаби групи. Обитателите на новите жилища ще са основно бездомни или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване.
Кандидат - обитателите ще бъдат определени по критерии, описани в Наредбата за реда и условията за настаняване под наем в социалните жилища.
Строително-монтажните работи ще се реализират по проект на общината, финансиран по оперативната програма "Региони в растеж".

/ММ/