Средната работна заплата в Русенско нараства

Средната работна заплата в Русенско нараства

BOBSTH 14:51:01 23-08-2019
IS1449BO.020
Русе - статистика - заплата

Средната работна заплата в Русенско нараства


Русе, 23 август /Мартин Пенев, БТА/
Средната месечна работна заплата в област Русе е 1032 лева през второто тримесечие на тази година, като бележи ръст. Това съобщават от териториалното статистическо бюро в крайдунавския град.
Спрямо първото тримесечие на тази година средното възнаграждение нараства с 44 лева, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. увеличението е със 117 лева.
Според данните работещите в обществения сектор получават средно по 1150 лева, а в частния сектор - 1001 лева.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1546 лева, "Селско, горско и рибно стопанство" - 1504 лева, и "Добивна промишленост" - 1462 лева.
Най-ниско платени са били работещите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството - 609 лева.
По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. област Русе заема девето място в страната.

/ИС/