Ръст на броя на туристите в област Разград през юни отчита статистиката

Ръст на броя на туристите в област Разград през юни отчита статистиката

BOBSTH 11:06:32 21-08-2019
PP1104BO.001
Разград - нощувки - туристи - статистика

Ръст на броя на туристите
в област Разград през юни
отчита статистиката


Разград, 21 август /Садет Кърова, БТА/
Ръст на броя на туристите и на нощувките през юни в сравнение с предходния месец отчитат хотелиерите в Разградска област, според данните на националната статистика.
През отчетния месец в местата за настаняване в региона са регистрирани 5584 нощувки - със 770 повече спрямо май. С 850 са се увеличили нощувките на чуждестранните летовници.
Приходите от нощувки възлизат на 201 000 лева. В сравнение с предходния месец, постъпленията са увеличени с 31 000 лева. С 26 000 лева повече са и приходите от нощувки, направени от чуждестранни граждани, сочат статистическите данни.
/ПП/