В Зеления образователен център в Шабла ще бъдат представени мерки за подобряване на местообитанията на защитени птици

В Зеления образователен център в Шабла ще бъдат представени мерки за подобряване на местообитанията на защитени птици

BOBSTH 10:29:01 18-08-2019
PP1027BO.004
Шабла - защитени птици - мерки

В Зеления образователен център в Шабла
ще бъдат представени мерки за подобряване
на местообитанията на защитени птици


Добрич, 18 август /Юлияна Христова, БТА/
В Зеления образователен център в Шабла ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти за подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, съобщават от институцията за събитието, което ще се състои на 20 август. Мерките за подкрепа са по оперативната програма "Околна среда". Предвижда се да бъдат подобрени местообитанията и хранителната база на птиците, да се поддържа растителността и оптимален воден режим в зоните и други.
Дуранкулашкото езеро в региона е сред най-добре запазените влажни зони; в него, заедно с прилежащите му територии, са установени над 240 вида птици, от които повече от 120 са с европейско природозащитно значение. Шабленско-Дуранкулашкия езерен комплекс е зимен дом на световно застрашените червеногуши гъски, припомнят експерти.
Екологичните мерки, по които може да се кандидатства с проекти до 24 октомври, ще бъдат представени от Областния информационен център, а входът за срещата в Зеления образователен център е свободен.
/ПП/