Експерти провериха язовир Ръжица след сигнал за открити мъртви риби

Експерти провериха язовир Ръжица след сигнал за открити мъртви риби

BOBSTH 11:23:01 17-08-2019
MH1121BO.008
язовир - мъртви риби - проверка

Експерти провериха язовир Ръжица след сигнал за открити мъртви риби


Бургас, 17 август /Галя Тенева, БТА/
Експерти на Басейновата дирекция "Черноморски район" /БДЧР/ извършиха незабавна проверка на язовир "Ръжица" в Община Руен след получен сигнал в дирекцията за източване на язовира и наличие на мъртви риби.
При проверката са установени мъртви екземпляри от вида каракуда и белевица. Това съобщиха от БДЧР. От там информираха, че при проверката язовирът е бил празен.
По данни на председателя на сдружението експлоатиращо язовира, през март тази година спирателният кран е бил отворен за осигуряване на свободен обем с цел подготовка за пролетното снеготопене и поради авария не е затварян, казаха от БДЧР.
Басейнова дирекция "Черноморски район" ще уведоми по компетентност Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за авариралия спирателен кран.

/МХ/