Общината в Дупница започна прием на заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

Общината в Дупница започна прием на заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

BOBSTH 16:11:02 16-08-2019
PP1609BO.009
Дупница - община - здравни услуги

Общината в Дупница започна прием на заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги


Кюстендил, 16 август /Елица Иванова, БТА/
Общината в Дупница започна прием на заявления от потребители за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", съобщиха от администрацията.
За включване в социалната услуга могат да кандидатстват възрастни над 65 години, хора с ТЕЛК, с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, както и хора след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение.
Освен почасови мобилни здравно-социални услуги, те ще получават и психологическа подкрепа и консултиране. Услугите ще се предоставят за период от 12 месеца. Всеки одобрен ще получава здравно-социални услуги до два часа на ден.
/ПП/