Ремонтират канал и улици в село Константиново

Ремонтират канал и улици в село Константиново

BOBSTH 16:42:02 13-08-2019
AM1640BO.010
/ПП/Община Варна - село Константиново - ремонти

Ремонтират
канал и улици
в село Константиново


Възстановяване на водопроводимостта на открития отводнителен канал и ремонт на мостови съоръжения на ул."Васил Левски" в село Константиново започна в началото на август. Средствата за първия етап на проекта са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, откъдето бяха отпуснати 150 000 лв., и от общинския бюджет - 69 904 лв. Припомняме, че веднага след наводнението през 2016 г. Община Варна кандидатства пред комисията за осигуряване на 2,5 млн. лв. за пълно обновяване на инфраструктурата в селото. Това искане бе подновявано през 2017 г. и 2018 г. Междувременно с общински сили и средства бе извършена частична рехабилитация на улици в селото - ул."Раковски", "Пирин","Христо Ботев" и "Велико Търново". Всяка година е възлагано и почистването на дерето.

Тази година Община Варна е предвидила 2,5 млн. лв. за обновяване на уличната инфраструктура в Константиново, осигурени чрез заем от финансова институция, като ремонтните дейности ще стартират през есента. Готови са и два нови проекта - за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води и за изграждане на канализационна мрежа на територията на селото. В момента се провеждат съгласувателни процедури на инвестиционното предложение с различни ведомства, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".

--

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
http://www.varna.bg/bg/articles/502/Contacts.html

/АМ/