В Шуменския университет има свободни места в 18 специалности

В Шуменския университет има свободни места в 18 специалности

BOBSTH 16:08:31 13-08-2019
IS1606BO.022
Шумен - университет - свободни места

В Шуменския университет има свободни места в 18 специалности


Шумен, 13 август /Станимир Савов, БТА/
В Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" има свободни места в 18 специалности, съобщи за БТА заместник-ректорът по кандидатстудентската кампания доц. Константин Константинов.
Желаещите да се обучават във висшето учебно заведение могат да кандидатстват за свободните места в съответните специалности с оценка от конкурсен изпит от Шуменския университет или друго висше училище, с оценка от матура или да се явят на нов изпит, включително на индивидуален електронен изпит, отбеляза Константинов.
Най-много свободни места има в специалностите "Бизнес и математика" и "Теология". Такива има и в две от четирите нови специалности на университета - "Българистика и медии" и "Руска филология и туризъм". Заети са всички места в другите две нови специалности на висшето училище - "Педагогика на обучението по природни науки" и "Сигнално-охранителни системи и сигурност".
Заявеният план-прием държавна поръчка на Шуменския университет тази година за 49 специалности е 1137 бройки. Вече са се записали 983 желаещи да се обучават във висшето учебно заведение. Студентите в университета сега са около 5500, допълни Константинов.
/ИС/