Добричката община възнамерява да поеме дългосрочен дълг по партньорски проекти

Добричката община  възнамерява да поеме дългосрочен дълг по партньорски проекти

BOBSTH 09:10:31 13-08-2019
GI0908BO.005
Добричка община - дългосрочен дълг

Добричката община възнамерява да поеме дългосрочен дълг по партньорски проекти


Добричка община, 13 август /Юлияна Христова, БТА/
Добричката община възнамерява да поеме дългосрочен дълг от фонд ФЛАГ за финансиране на партньорски проекти с общини в Румъния, съобщават от кметската управа.
За дейностите в съвместната инициатива с община Хършова за развитието на културата в трансграничния регион са необходими 1 035 000 лева, в какъвто размер ще бъде поискан и кредит от ФЛАГ. Финансовият ресурс ще бъде изразходван за утвърждаване на фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" като международен форум, както и за обновяване на читалищата в селата Черна и Ловчанци. Ще бъде подготвена и обща стратегия за развитието на културния туризъм в региона, поясняват от кметската управа.
Общината планира да поеме дългосрочен дълг и от 892 000 лева, за да финансира управление на риска и закупуване на оборудване за извънредни ситуации в партньорство с община Кълъръш.
И двата проекта имат подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.", а с кредитите авансово ще се финансират дейности до признаване от управляващия орган на направените разходи. Общината ще покрие дълга за срок до две години.
Кметът на общината Тошко Петков отправя покана към местната общност за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг. Дискусията ще се състоят на 12 септември в заседателната зала на общината./ГИ/