Кметът на Троян забрани използването на питейна вода за напояване и поливане

Кметът на Троян забрани използването на питейна вода за напояване и поливане

BOBSTH 15:05:01 12-08-2019
MH1503BO.018
Троян - кмет - вода - забрана

Кметът на Троян забрани използването на питейна вода за напояване и поливане


Троян, 12 август /Даниела Балабанова, БТА/
Кметът на община Троян забрани ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони, пълненето на басейни и други подобни, съобщават от общинската администрация.
Забраната важи за всички населени места на територията на общината и е във връзка с намаления дебит на питейните източници и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението.
При нарушаване на забраната на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 100 до 2000 лева.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Цветелина Калчева - секретар на Община Троян, както и на кметовете на кметства и кметските наместници.
/МХ/