Два пъти седмично извозват едрогабаритни отпадъци

Два пъти седмично извозват едрогабаритни отпадъци

BOBSTH 12:50:32 12-08-2019
AM1248BO.008
/ПП/Община Варна - едрогабаритни отпадъци

Два пъти седмично
извозват
едрогабаритни отпадъци


Два пъти седмично специализирани автомобили на сметопочистващите фирми извършват транспортиране на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ до 1 м3, поставени до съдовете за битови отпадъци. Гражданите могат да изхвърлят шкафове, дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати. При по-големи количества отпадък обаче е необходимо да бъдат предадени на лицензирана фирма за транспортирането им до депото в с. Въглен, съобщават от дирекция "Управление на сигурността и контрол по обществения ред" към Община Варна.

Не е разрешено поставянето до кофите за смет на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (печки, климатици, хладилници и др.). Същото може да бъде предадено безвъзмездно на оползотворяваща организация, с която Община Варна има сключен договор, чрез подаване на заявка на тел. 080014100, като след включване в графика отпадъкът ще бъде взет от дома на гражданите. Забранено е и да се изхвърлят строителни отпадъци - този вид отпадък задължително е необходимо да се предаде на лицензирана фирма.

Два пъти в годината по време на Пролетното и Есенното почистване, Община Варна организира безвъзмездно кампанийно събиране на едрогабаритните отпадъци от домакинствата. На определени места на територията на гр. Варна се поставят 6 м3 контейнери, в които гражданите могат безвъзмездно да предават до 2 м3 ЕГО.

Графиците може да изтеглите и на официалния сайт на Община Варна, www.varna.bg, раздел "Услуги", Графици за извозване на едрогабаритни отпадъци - http://varna.bg/bg/articles/5507/%D0%9E%
D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%
D1%86%D0%B8.html.

Телефоните за връзка са следните:

- Фирма "ЗМБГ" АД, която отговаря за районите "Одесос" и "Приморски", както и за кметствата Тополи, Казашко, Каменар и Константиново - 052 503 801;

- Консорциум "Варна 1" ДЗЗД, който отговаря за районите "Младост", "Вл. Варненчик", "Аспарухово" и кметство "Звездица" - 052 501 756.

- "Горещ" телефон за връзка - 080 080 806;

- Сектор "Екологичен контрол" при Община Варна - 052 820 152; 052 820 345;

- Район "Одесос" - 052 612 877;

- Район "Приморски" - 052 359 158;

- Район "Младост" - 052 820 784;

- Район "Аспарухово" - 052 370 130;

- Район "Владислав Варненчик" - 052 575 720;

- Кметство "Тополи" - 052 741 003;

- Кметство "Казашко" - 052 820 665;

- Кметство "Каменар" - 052 671 323;

- Кметство "Константиново" - 052 820 663;

- Кметство "Звездица" - 052 820 662;

--

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
http://www.varna.bg/bg/articles/502/Contacts.html

/АМ/