Община Троян е сред първите общини с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания

Община Троян е сред първите общини с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания

BOBSTH 16:49:01 03-08-2019
GI1647BO.003
Троян - проект - социални услуги

Община Троян е сред първите общини с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания


Троян, 3 август /Даниела Балабанова, БТА/
Община Троян е сред първите общини с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, съобщават от общинската администрация. Предстои подписване на договор с Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за изпълнението на проекта от 1 септември т.г.
С него се цели да се обезпечи предоставянето на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства на територията на общината в новоизградената със средства по оперативна програма "Региони в растеж" социална инфраструктура.
Социалната услуга ще е с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места в консултативна за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства. Центърът ще осигури целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно - информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други.
Проектът е с продължителност от 52 месеца и предвижда дооборудване и обзавеждане на помещенията на услугата, подбор и наемане на персонал, закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на самата социална услуга.



/ГИ/