Община Балчик ще поема дългосрочен дълг от над 5 761 000 лева

Община Балчик ще поема дългосрочен дълг от над  5 761 000 лева

BOBSTH 10:10:02 17-07-2019
MH1008BO.012
Балчик - дългосрочен дълг

Община Балчик ще поема
дългосрочен дълг
от над 5 761 000 лева


Добрич, 17 юли /Юлияна Христова, БТА/
Община Балчик възнамерява да поеме дългосрочен дълг от над 5 761 000 лева, съобщават от кметската управа. Кредитът от фонд "ФЛАГ" ще бъде ползван за финансиране на партньорски проект с румънската община Мангалия за подобряване на пътна инфраструктура.
Предвижда се да бъде рехабилитиран панорамният път на Балчик, отсечката към курортния комплекс "Тузлата" и част от уличната мрежа в града. Ще бъде закупена и специализирана техника. Проектът има подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.".
Кредитът, който трябва да бъде погасен до две години, ще бъде обезпечен със залог върху собствените приходи на общината. Общината ще обсъди намерението си за поемане на дълга с граждани, обществени организации и фирми на 22 юли.
/МХ/