Двеста възрастни и хора с увреждания ще получат патронажна грижа в община Разград

Двеста възрастни и хора с увреждания ще получат патронажна грижа в община Разград

BOBSTH 17:20:31 12-07-2019
GI1719BO.028
Разград - проект - община

Двеста възрастни и хора с увреждания ще получат патронажна грижа в община Разград


Разград, 12 юли /Садет Кърова, БТА/
Двеста възрастни и хора с увреждания ще получат патронажна грижа в Разград и общината, съобщиха от местната администрация. Новата социална услуга е по проект на общината, финансиран с над 330 000 лева от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
Потребителите - възрастни хора над 65 г., които трудно се самообслужват или изобщо не могат да се справят сами, както и болни с увреждания и техните семейства, ще ползват почасови здравно-социални услуги, консултиране и психологическа подкрепа. Грижи за хората в риск ще полагат 17 домашни помощника, двама медицински специалисти, лекар, кинезитерапевт, психолог и социален асистент.
Към всеки, който ще получи подкрепа ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на видовете дейности и тяхното времетраене. Работата с уязвимите групи по проекта ще продължи една година.

/ГИ/