Приключва жътвата на ечемика в Ямболска област при среден добив 451 кг от декар

Приключва жътвата на ечемика в Ямболска област при среден добив 451 кг от декар

BOBSTH 14:37:01 12-07-2019
PP1435BO.024
Ямбол - есенници - жътва

Приключва жътвата на ечемика
в Ямболска област
при среден добив 451 кг от декар


Ямбол, 12 юли /Владимир Шишков, БТА/
До дни жътвата на ечемика в Ямболска област ще приключи при среден добив от 451 килограма от декар, съобщиха от областната дирекция "Земеделие".
Досега са ожънати и около 46 на сто от засетите площи с пшеница, като средният добив е 458 килограма от декар.
Тази година насажденията с пшеница и ечемик са по-малко в сравнение с предишни години за сметка на маслодайната рапица. През стопанската 2018 г. с пшеница са били засети 719 000 декара, при 685 000 декара - през тази година. Намалението на площите с ечемик е по-голямо - от 103 000 декара - на 78 000 декара. Посевите с маслодайната рапица са увеличени от 145 000 декара през миналата година - на 164 000 декара - през 2019 година.
/ПП/