Обучават безработни лица по проект "Красива България"

Обучават безработни лица по проект "Красива България"

BOBSTH 09:38:31 12-07-2019
MM0936BO.004
Велико Търново - безработни - обучение

Обучават безработни лица по проект "Красива България"


Велико Търново, 12 юли /Сашка Александрова, БТА/
Обучават безработни лица по проект "Красива България", съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Курсът е за придобиване на професионална квалификация по професията "Строител", специалност "Бояджийски работи". Всички участници са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", а обучението финансирано по проект "Красива България" и е част от реализацията на дейности по проект "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж - град Дебелец", който Община Велико Търново изпълнява в рамките на Мярка М02 - "Подобряване на социалната инфраструктура".
Курсът е с продължителност от 300 учебни часа. За всеки присъствен ден обучаемите лица ще получават стипендия в размер на 8 лв. В рамките на обучението курсистите ще придобият теоретични познания и ще усвоят практически умения в областта на строителството и по-специално - в сферата на бояджийските работи, като акцентът е върху практическите занимания. Учебната програма предвижда над 70% от занятията да са с практическа насоченост. Всеки, който успешно премине обучението, ще получи документ за придобита професионална квалификация./ММ/