Отбелязва се сто и десетата годишнина на първото средно професионално училище в Силистренско

Отбелязва се сто и десетата годишнина на първото средно професионално училище в Силистренско

BOBSTH 10:29:31 18-06-2019
MM1028BO.012
Силистра - училище - годишнина

Отбелязва се сто и десетата годишнина на първото средно професионално училище в Силистренско


Силистра, 18 юни /Пеню Николов, БТА/
Отбелязва се сто и десетата годишнина на Професионалната земеделска гимназия "Добруджа" в Силистра - първото средно професионално училище в Силистренско и едно от най-старите земеделски училища в България.
За учебната 2019/2020 година гимназията ще извърши прием по специалностите "Механизация на селското стопанство" и "Растителна защита и агрохимия".
Наскоро завърши работата по проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на Професионалната земеделска гимназия /ПЗГ/ "Добруджа" в Силистра". Проектът на стойност 1 300 000 лева е по линия на оперативната програма "Региони в растеж". В строително-ремонтните работи бяха предвидени дейности за енергийна ефективност на учебния корпус, общежитието и работилницата на гимназията. Сградите са приведени в съответствие със съвременните норми в строителството, осигурен е добър естетически вид и отговарят на енергийно-ефективните и санитарните норми./ММ/