Удължават със седем дни бедственото положение в град Стрелча

Удължават със седем дни бедственото положение в град Стрелча

BOBSTH 09:56:31 18-06-2019
MM0955BO.007
Стрелча - бедствено положение - удължаване

Удължават със седем дни бедственото положение в град Стрелча


Стрелча, 18 юни /Елена Станоева, БТА/
Бедственото положение за град Стрелча се удължава до 24 юни. Съобщение за заповедта на кмета е публикувано в страницата на Общината.
Бедственото положение беше обявено на 10 юни, след извънредно заседание на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и аварии, а повод за него бяха последиците и пораженията в района на вододайната зона на града. Като причина за тях беше посочена усложнената метеорологична обстановка, довела до компрометиране на ВиК съоръженията и необходимостта от неотложни аварийно-възстановителни дейности.

/ММ/