Водите на язовира край Омуртаг са с жълтозелен цвят

Водите на язовира край Омуртаг са с жълтозелен цвят

BOBSTH 11:39:31 15-06-2019
MM1138BO.015
Омуртаг - замърсяване - язовир

Водите на язовира край Омуртаг са с жълтозелен цвят


Омуртаг, 15 юни /Боряна Димитрова, БТА/
Водите на язовира край Омуртаг са с жълтозелен цвят. След подаден сигнал от гражданин за замърсяване на микроязовир Ялъдере с фекалииq експерти от РИОСВ - Шумен са проверили водоема.Посетена е и намираща се недалеч кравеферма, съобщиха от екоинспекцията.
При проверката на язовира е установено, че цветът на водата е жълтозелен, но няма отлагания в зоната на контакт на водата и брега, както и мъртва риба. Взети са две проби от повърхностните води на язовира за установяване на качеството на водата.
Паралелно с огледа на язовира е извършена проверка на кравеферма "Олимп 131" на ЕТ "Исмет Шабанов" от Омуртаг, като възможен източник на замърсяването. Експертите са констатирали, че торовата течност от кравефермата се събира в бетонова яма в лошо техническо състояние, като се наблюдават течове. Оттичането на битово-фекалните отпадъчни води е към дерето, вливащо се в язовира. На брега е установено и депониране на торова маса върху земната повърхност, която при валежи също може да попадне в дерето, приток на язовир Омуртаг.
Съставен е констативен протокол от РИОСВ - Шумен и са издадени съответните предписания. За установените нарушения предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

/ММ/