Община Тервел ще се отчете публично за изпълнението на бюджет 2018

Община Тервел ще се отчете публично за изпълнението на бюджет 2018

BOBSTH 09:55:31 15-06-2019
MM0954BO.002
Тервел - публичен отчет - бюджет`2018

Община Тервел ще се отчете публично за изпълнението на бюджет 2018


Тервел, 15 юни /Надежда Карапанчева, БТА/
Отчетът за изпълнението на бюджета на община Тервел за 2018 г. е в процес на публично обсъждане, съобщи зам.-кметът Дияна Илиева. Параметрите на финансовата рамка са публикувани на електронната страница на общината, за да могат всички желаещи да се запознаят с тях преди общественото обсъждане, което ще се състои в заседателната зала на кметството, на 27 юни от 15 часа.
Планът за държавни приходи е изпълнен на 100 %, за разлика от неданъчните местни постъпления, които са 98 на сто от планираното. "Това се дължи на намалени тарифи за част от услугите, свързани със строителство при инвеститорите в частния сектор, при което приходите от технически услуги спадат под планирания размер", съобщи Илиева. Намаляването на таксите е предприето от общинското ръководство, като мярка в подкрепа на бизнеса и гражданите, които инвестират в общината. Не е изпълнен и плана за приходите от заеми. "Това от своя страна, е положително явление, тъй като резултира в по-ниски разходи за обслужване и ползване на заемния ресурс", поясни зам.-кметът. В приходната част на бюджета, извън нормативно определените приходи, са привлечени над 1,7 млн. лв. за инфраструктурни проекти.
По думите на Дияна Илиева, като цяло приходната част на общинския бюджет за изминалата година съвпада с плановете и разчетите и при разумно планиране на разходната част не крие рискове за настоящия бюджет 2019, който вече се изпълнява.
Планът за разходите в бюджет 2018 е изпълнен на 100 % - както за делегираните от държавата дейности, така и за местните. Най-много средства са отишли за образование - над 70 на сто от всички разходи, финансирани с приходи от републиканския бюджет.
При разходите за местни дейности най-висок е делът на средствата за строителство - над 35 на сто от общия обем, като вложените в различни обекти средства са над 1,2 мл. лв.


/ММ/