В Троян е изграден Дневен център за деца с увреждания и техните семейства

В Троян е изграден Дневен център за деца с увреждания и техните семейства

BOBSTH 16:03:01 14-06-2019
GI1601BO.004
Троян - нова социална услуга

В Троян е изграден Дневен център за деца
с увреждания и техните семейства


Троян, 14 юни /Даниела Балабанова, БТА/
В Троян е изграден Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, съобщават от общинската администрация. Вече е доставено част от оборудването, а до средата на юли ще бъде доставено и останалото. Центърът ще предоставя социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства.
Проектът за него е финансиран от оперативна програма "Региони в растеж". Негова цел е да се осигурят условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях. Капацитетът, който Центърът може да поеме, е до 30 деца дневна грижа и 60 консултативна.
Дневният център вече разполага с всички необходими помещения - психосензорна зала, зали за лечебна физкултура, зали за дневен престой и групова работа, за индивидуална работа, кабинет на логопед и психолог.
През май Община Троян е подала проектно предложение към Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" за финансиране предоставянето на социалната услуга. Тече тримесечният срок за оценка на проектното предложение, след което ще се пристъпи към изпълнение на заложените дейности, включващи подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга, дооборудване и дообзавеждане на помещения в услугата, закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на социалната услуга.

/ГИ/