Собственици на малки ферми в Благоевградско ще научат как да финансират стопанствата си с европейски средства

Собственици на малки ферми в Благоевградско ще научат как да финансират стопанствата си с европейски средства

BOBSTH 15:39:01 14-06-2019
PP1537BO.024
Благоевград - финансиране - стопанства - проекти

Собственици на малки ферми в Благоевградско
ще научат как да финансират стопанствата си
с европейски средства


Благоевград, 14 юни /Десислава Велкова, БТА/
Собственици на малки ферми в Благоевградско ще научат как да финансират стопанствата си с европейски средства. От Областния информационен център /ОИЦ/ казаха, че в дните от 17 до 19 юни техни експерти и представители на Националната служба за съвети в земеделието ще посетят по-малките общини
в областта.
Кампанията е насочена към земеделски стопанства - физически лица, еднолични търговци и ЕООД, които ще могат да кандидатстват за европейско финансиране до 15 000 евро за всеки отделен проект, уточниха от ОИЦ. В изнесените приемни ще се дава информация за подмярката "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", част от Програмата за развитие на селските райони /2014-2020 г./. Срещите се организират, преди да започне приема на документи, който се очаква да бъде от края на юни.
Изнесени приемни ще има в Сатовча, Гърмен, Белица, Банско, Струмяни и Кресна. На тях ще бъде представена информационна система, с която кандидатстването с проектни предложения става изцяло електронно.
/ПП/