Започва рехабилитацията на два пътни участъка в община Кубрат

Започва рехабилитацията на два пътни участъка в община Кубрат

BOBSTH 14:36:31 14-06-2019
MH1435BO.011
Кубрат - общинска пътна мрежа - ремонти

Започва рехабилитацията на два пътни участъка в община Кубрат


Кубрат, 14 юни /Мариета Китанова, БТА/
Започва рехабилитацията на два пътни участъка в община Кубрат, съобщи кметът Алкин Неби.
Ще бъдат ремонтирани участъци от път RSE2170 /III-2102, Борисово - Юпер- Черешово - Сеслав и път RAZ3061 /II-23, Беловец - Кубрат - Горичево - Божурово.
Община Кубрат има сключен договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За изпълнител на обекта е избрана фирма от Кърджали, обясни Неби. Крайният срок за завършване на поръчката е 28.03.2021 г. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката и за осигуряването на условия за безопасност на движението.
Проектът е на стойност 5 697 444,40 лв., от които 5 667 775,12 лв. са безвъзмездна финансова помощ от ПРСР и 29 669,28 лв. собствено финансиране от Община Кубрат. Официална церемония с първа копка на двата обекта ще се състои на 17 юни от 11 ч. пред кметството в село Горичево, съобщи градоначалникът.
/МХ/