Община Варна предстоящо

На 22.05.2019 г. от 10 ч. Община Варна и областния екип по приемна грижа  организират среща с професионалните приемни семейства, ангажирани в предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Място: Младежки дом

На 22.05.2019 г. от 11 ч. ще се състои тържествено връчване на награда "Варна".

Място:  Община Варна, Зала „Пленарна”

/ПП/