В Пловдив официално бе открит Комплекс за социални услуги "Княгиня Мария Луиза"

BOBSTH 13:13:31 16-05-2019
RM1312BO.021
Пловдив - КСУ "Княгиня Мария-Луиза" - откриване

В Пловдив официално бе открит Комплекс за социални услуги "Княгиня Мария Луиза"


Пловдив,16 май /Таня Благова,БТА/
Със специално тържество в Пловдив бе открит новият Комплекс за социални услуги /КСУ/ "Княгиня Мария-Луиза". След дълги усилия и труд на доста хора и с подкрепата на министъра на труда и социалната политика, от началото на май Домът за деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ "Княгиня Мария-Луиза" е преобразуван в КСУ.
Новият комплекс включва два Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца без увреждания, с капацитет по 15 деца, и едно Преходно жилище за осем младежи от 16 до 20 години. В него децата получават качествена индивидуална грижа от специалистите на комплекса, каза директорът на КСУ Дарина Кукева.
/РУМ/