Близо 500 000 кв. метра земеделска земя ще бъде засегната при изграждането на магистрален път от Видин до Ботевград

Близо 500 000 кв. метра земеделска земя ще бъде засегната при изграждането на магистрален път от Видин до Ботевград

BOBSTH 11:09:01 16-05-2019
RM1107BO.013
Видин - международен път Е 79 - проект

Близо 500 000 кв. метра земеделска земя ще бъде засегната при изграждането на магистрален път от Видин до Ботевград


Видин, 16 май /Валери Недялков, БТА/
Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите е утвърдила трасето за проектиране и изграждане на път I-1 (E-79) "Видин - Ботевград" в земеделски земи. Това съобщават от областна администрация Видин. С изграждането на трасето ще бъдат засегнати 493 798 кв. м земеделска земя. Няма постъпили възражения за частичното изменение на проекта на ПУП-парцеларен план в общините Макреш, Грамада и Ружинци, област Видин, а сроковете вече са изтекли.
Предстои цялата документация за ПУП-парцеларен план за обекта да се внесе в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за разглеждане и приемане. Агенция Пътна инфраструктура е възложила изработването на проект за изменение на кадастралната карта, в което ще бъдат включени засегнатите землища от проекта на ПУП-парцеларен план.

/РУМ/