Важни инвестиционни проекти в общините Твърдица и Котел изпълнява "В и К" - Сливен

Важни инвестиционни проекти в общините Твърдица и Котел изпълнява "В и К" - Сливен

BOBSTH 10:36:01 16-05-2019
MH1034BO.008
Сливен -ВиК - инвестиции

Важни инвестиционни проекти в общините Твърдица и Котел изпълнява "В и К" - Сливен


Сливен, 16 май /Славея Петрова, БТА/
Сериозни проблеми на водоснабдяването в общините Твърдица и Котел решава "Водоснабдяване и канализация - Сливен", в изпълнение на проекти и обекти от инвестиционната програма на дружеството за населените места под 10 000 жители. Това съобщи управителят на ВиК инж. Севдалин Рашев.
Според него в твърдишкия град Шивачево е изграден допълнително нов водопровод с дължина близо 2 км. За да може в летните пикови моменти да има справедливо разпределение на водата, в града се изгражда и зониране, което окончателно ще бъде завършено през юни, посочи Рашев.
За пречиствателната станция в Шивачево е закупена и допълнителна сонда за автоматично измерване мътността на водата. По думите му с пречиствателна станция за питейни води и централна помпена станция, свързана с три големи кладенеца за средната и ниската част на селището, осигурените водни количества ще са достатъчни, за да се отмени летния режим в Шивачево.
Сонда за измерване на мътността ще бъде монтирана и в с.Сборище, към водата, която идва от микровеца. Възстановена е разрушената по неизвестни причини помпена станция в Сборище, от която ще се захранват високите части на селото.
В Котел се подменя 2 км водопровод към промишлената зона. Управителят на дружеството инж. Рашев каза, че още с подмяната на първите 300 метра, икономията на вода е от 10 литра в секунда.
Изпълняваните проекти в общините Твърдица и Котел са инвестиционни. Отделно се изпълнява текущата ремонтна програма на дружеството, допълва Рашев.
/МХ/