Ученици от кубратски училища получиха приза "Ученик за пример"

Ученици от кубратски училища получиха приза "Ученик за пример"

BOBSTH 17:09:01 15-05-2019
IS1707BO.014
Кубрат - ученик за пример - конкурс

Ученици от кубратски училища получиха приза "Ученик за пример"


Кубрат, 15 май /Садет Кърова, БТА/
Общо 38 ученици от шест общински училища в Кубратско получиха приза "Ученик за пример". На предизвикателство на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да излъчат ученици, достойни за приза откликнаха ръководствата на СУ "Христо Ботев", ОУ "Христо Смирненски" и Професионалната гимназия в Кубрат, както и на учебните заведения в селата Юпер, Бисерци и Беловец, съобщи секретарят на комисията д-р Нади Карагьозова.
Отличените ученици са от всички степени на образованието - начален, среден и горен курс. Грамотите и предметните награди на призьорите са връчени днес на тържествена церемония в общината. Поздрав към номинираните и гостите на тържеството е отправил и кмета на общината Алкин Неби.
Карагьозова обясни, че инициативата е целяла да постави ученика в активна позиция и да провокира в открита дискусия деца да избират деца, да посочат онзи пример, който според тях през учебната година е показал добро поведение, старание към учебния процес и живота в училище, дружелюбно отношение към възрастните и връстниците си, избягвал е агресия или насилие, бил е инициатор на благотворителни каузи или добри идеи.
Тя добави, че в конкурса са участвали и партньорски училища - домакини на авторската образователно-превантивна програма "Час по щастие", които също посочили своите добри примери. За удостояване с приза са излъчени 19 ученика от пет училища в Лозница, Самуил, Езерче и село Стоян Михайловски, община Нови пазар. Те ще получат своите награди по време на тържествата по случай края на учебната година, предвидени в техните училищни календари.

/ИС/