Сливен ще бъде домакин на "Дни на науката на ТУ-София" и на национална научна конференция

Сливен ще бъде домакин на "Дни на науката на ТУ-София" и на национална научна конференция

BOBSTH 10:28:31 07-05-2019
PP1027BO.009
Сливен - Дни на науката - конференция

Сливен ще бъде домакин на
"Дни на науката на ТУ-София"
и на национална научна конференция


Сливен, 7 май /Велина Василева, БТА/
Сливен ще бъде домакин на "Дни на науката на ТУ-София" и национална научна конференция с международно участие "Сливен 2019". Това съобщиха организаторите на научния форум от Техническия университет в столицата и Инженерно-педагогическия факултет и Колеж-Сливен.
Форматът "Дни на науката на ТУ-София", който обединява множество ежегодни научни форуми, организирани от Техническия университет, ще бъде открит на 9 май. На откриването ще присъстват ректорът на ТУ чл.-кор. проф. Георги Михов и ръководството на ТУ.
С откриването на "Дни на науката на ТУ-София" ще започне и двудневната ХХIII Национална конференция с международно участие "Сливен 2019". По време на конференцията ще бъдат изнесени научни доклади в седем тематични направления: "Машинна механика и транспорт", "Механика на флуидите, топло- и масопренасяне", "Машиностроителна техника и технологии", "Електротехника, автоматика и информационни технологии", "Технологии, техника и дизайн на текстила и облеклото", "Педагогика и мениджмънт", "Математика, физика и химия".
Сред организаторите на научния форум са Националното научно-техническо дружество по Теория на механизмите и машините, Съюзът на учените в България - клон Сливен, Институтът по механика-БАН, Институтът по системно инженерство и роботика-БАН, Териториалната организация на НТС-Сливен.
/ПП/