Увеличава се търсенето на работници в Ямболска област

Увеличава се търсенето на работници в Ямболска област

BOBSTH 17:37:31 23-04-2019
MM1736BO.013
Ямбол - заетост - увеличение

Увеличава се търсенето на работници в Ямболска област


Ямбол, 23 април /Владимир Шишков, БТА/
Заявените свободни работни места в Ямболска област през март са с 226 повече в сравнение с февруари - пазарът на труда се оживява след зимните месеци, съобщи директорът на бюрото по труда Татяна Чанкова.
Най-много работни места са обявени в отраслите "Преработваща промишленост" - 116, "Хотелиерство и ресторантьорство" - 81, "Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци" - 38, "Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети" - 37, "Селско, горско и рибно стопанство" - 26. Най-търсени са общите работници, готвачите, продавач-консултантите, сервитьорите, машинните оператори, сезонните работници, камериерките, зидарите, тенекеджиите и шофьорите.
Равнището на безработица в областта през март е 6.6 на сто, което е с 0.7 на сто по-високо от средното за страната. Най-ниска е безработицата в общините Ямбол - 3.7 на сто и Тунджа - 8.6 на сто; в Стралджа то е 13.1 на сто, в Елхово - 13.5, в Болярово - 15.4 на сто от трудоспособното население.


/ММ/