В Търговище приеха нови наредби за настаняването в социални жилища и за опазване на зелената система

В Търговище приеха нови наредби за настаняването в социални жилища и за опазване на зелената система

BOBSTH 16:32:01 23-04-2019
RM1631BO.027
Търговище - наредби - новост

В Търговище приеха нови наредби за настаняването в социални жилища и за опазване на зелената система


Търговище, 23 април /Боряна Димитрова, БТА/
В Търговище приеха нови наредби за настаняването в социални жилища и за опазване на зелената система. Двата нови документа са гласувани на заседание на Общинския съвет днес, съобщиха от администрацията на общината.
Първата е Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Търговище, чието изграждане ще бъде финансирано по проект по ОП "Региони в растеж". Приемането на наредбата е изискване и неразделна част от самия проект. Текстовете прецизират условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване, както и документите, които е необходимо да представят.
Втората Наредба, приета от общинските съветници, е за изграждането и опазването на зелената система на територията на община Търговище. Новите текстове целят синхронизация с националното законодателство. Завишава се и размерът на глобите за нарушителите. От 150 лв. на 500 лв. се повишава максималният размер на глобата за физически лица, които замърсяват и/или унищожават зелените площи, увреждат паркова мебел и съоръжения, палят огън в зелените площи, късат или повреждат цветни фигури и други. Минималният размер на глобата за посочените нарушения се повишава от 20 лв. на 100 лв. За юридическите лица, които нарушават наредбата, се предвижда имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв.
Наредбите са публикувани в уебсайта на Община Търговище.

/РУМ/