Силистра бе домакин на Национална младежка среща "#БОС - Бъди, опази, съхрани себе си"

Силистра бе домакин на Национална младежка среща "#БОС - Бъди, опази, съхрани себе си"

BOBSTH 12:43:01 21-04-2019
GI1242BO.017
Силистра - национална младежка среща

Силистра бе домакин на Национална младежка среща "#БОС - Бъди, опази, съхрани себе си"


Силистра, 21 април /Пеню Николов, БТА/
Силистра бе домакин на Национална младежка среща "#БОС - Бъди, опази, съхрани себе си", която завършва днес.
Проявата се организира от Ученическия парламент в Силистра с подкрепата на Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно информационния център по зависимости и Центъра за кариерно ориентиране. Участваха младежи от Силистра и от страната.
За дискусия бяха предвидени теми, свързани с личностното развитие на младите хора, предизвикателствата пред тях в 21-ви век, възможностите за изява и съхранение на постигнатото. Основната идея на срещата бе да се даде поредна възможност младите хора да изразят свободно мнението си по теми, които ги вълнуват и се отнасят до тяхното развитие, да бъдат креативни и активни.
/ГИ/