Нова информационна система е изградена за посетителите на крепостта Червен край Русе

Нова информационна система е изградена за посетителите на крепостта Червен край Русе

BOBSTH 11:08:31 21-04-2019
GI1107BO.010
Русе - крепост - туристи

Нова информационна система е изградена за посетителите на крепостта Червен край Русе


Русе, 21 април /Мартин Пенев, БТА/
Русенският музей официално обяви началото на туристическия сезон на средновековния град Червен. На разположение на посетителите е и нова информационна система, изградена на територията на крепостта, съобщиха от културния институт.
Освен археологически планове, тя включва визуални реконструкции, архивни фотографии и снимки на предмети, разкрити при проучванията.
Информационната система се състои от 26 табла, разположени по цялата територия на Червен. Визуалните реконструкции показват образи от пейзажа на града през Средновековието, а туристическите карти допълват възможностите за избор на маршрут през територията на археологическия резерват.
Освен информация за функциите на сгради, плановете насочват посетителите и към местата за отдих и услуги. Всяко от таблата е снабдено и с индивидуален QR-код, който препраща към конкретна секция от страницата на Русенския музей. Там всеки от посетителите може да получи допълнителна информация, да се свърже с новата фейсбук страница, посветена на Червен, и да даде своите препоръки за бъдещото развитие на експозицията на открито.
Всички текстове в информационната система са достъпни на български и английски език.

/ГИ/