В Търговище бе открита обновена детска ясла

В Търговище бе открита обновена детска ясла

BOBSTH 14:06:31 15-04-2019
PP1405BO.006
Търговище - детска ясла - откриване

В Търговище бе открита
обновена
детска ясла


Търговище, 15 април /Боряна Димитрова, БТА/
С водосвет днес бе открита обновената по оперативната програма "Региони в растеж" детска ясла "Първи юни" в Търговище. Присъстваха кметът Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков, председателят на Общинския съвет Хатидже Алиева, родители и граждани.
В забавачницата са инвестирани 950 000 лв. Обновяването на детската ясла, в която се отглеждат близо 70 деца, включва цялостен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Купено е ново оборудване и обзавеждане. Извършено е конструктивно укрепване на сградата. Изградени са нови инсталации и съоръжения. Облагородено е и дворното пространство.
"Радвам се, че с общи усилия ремонтът и на този обект приключи в срок. За да се осъществи един такъв проект, е необходима координация на всички нива между експертите, фирмите, работещи по проекта. Благодаря им", каза Дарин Димитров. Директорът на детското заведение Сашка Илиева изрази удовлетворението си от ремонта и благодари на общината за подкрепата.
По проекта за обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура по "Региони в растеж" бяха ремонтирани и сградите на ДГ "Приказка" и Първо ОУ "Христо Ботев". До края на май трябва да приключи ремонтът и на последното образователно звено, включено в проекта - ДГ "Снежанка".
/ПП/