Инвестиционната програма на Добрич ще бъде актуализирана с нови проекти

Инвестиционната програма на Добрич ще бъде актуализирана с нови проекти

BOBSTH 15:12:31 15-03-2019
PP1512BO.026
Добрич - инвестиционна програма - проекти

Инвестиционната програма
на Добрич ще бъде актуализирана
с нови проекти


Добрич, 15 март /Юлияна Христова, БТА/
Инвестиционната програма на Добрич, чийто хоризонт е до 2023 г., ще бъде актуализирана, съобщават от общината за приема на нови проектни идеи. Инициативите ще бъдат финансирани по оперативната програма "Региони в растеж".
По информация на управляващия орган на програмата, за общината е предвиден неусвоен ресурс от над 5 342 000 лева, посочват от кметската управа. С тези средства ще могат да бъдат подкрепени проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради, както и за изграждане на социални жилища, кризисни центрове, приюти и за подобряване на културната инфраструктура. Новите проектни идеи се очакват от публични институции, организации, сдружения на граждани и други.
Инвестиционната програма на Добрич, която се реализира от няколко години, е на обща стойност 28 199 000 лева.
/ПП/