Зам.-министър Румен Димитров се срещна с културни дейци в Силистренско

Зам.-министър Румен Димитров се срещна с културни дейци в Силистренско

BOBSTH 19:25:01 14-03-2019
PP1924BO.010
Силистра - култура - срещи

Зам.-министър Румен Димитров
се срещна с културни дейци
в Силистренско


Силистра, 14 март /Пеню Николов, БТА/
Заместник-министърът на културата Румен Димитров се срещна с читалищни дейци, със специалисти от културни институти и дейци на културата и изкуството от Силистренско. Обсъдени бяха специфични проблеми в тази сфера.
Според Димитров вероятно ще се наложат нормативни промени, за да могат читалищата да поемат обезщетенията на своите кадри при пенсиониране. Той каза, че няма прояви на недоволство, но "ние си даваме сметка, че тези хора трябва да получат обезщетение при липсата на пари в съответните общини, а това са малките общини".
На срещата бе обърнато внимание, че "местните фактори" трябва да подкрепят местните културни институти. Съобщено бе, че ще има и споразумение между МОН и МК за обезпечаване финансово на програми за привличане на децата и учениците в културните институти. "Тези политики и практики ще доведат до снижаване на агресията в училище, до компенсиране на тази липса на домашно възпитание, от която страдаме като общество", каза зам.-министър Румен Димитров.
В областта работят Регионален исторически музей в Силистра, музеи в Тутракан и Дулово и природо-научен музей в "Сребърна", Регионална библиотека "Партений Павлович", повече от 100 читалища, етнографски сбирки в няколко селища.
/ПП/